Werkt vergeving eigenlijk wel?

Regelmatig hoor ik van mensen dat ze het moeilijk vinden om te vergeven. We vinden vergeving een mooi en nobel concept, maar het praktisch maken kan behoorlijk wat voeten in de aarde hebben.

De worsteling kan je ook compleet blokkeren. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn, zoals:

  • mijn boosheid houd ik vast, want ik wil recht gedaan worden
  • het leven moet eerlijk zijn, de ander moet nu eerst over de brug komen
  • ik kan niet vergeven, want dat is hetzelfde als het kwade goedpraten
  • pas als de situatie veranderd is, wil ik de ander vergeven

Zelf weet ik ook hoe lastig het kan zijn. Toen ik ontdekte dat vergeven niet betekent iets goedpraten, kleiner maken of geforceerd vergeten, ging het beter. Vergeven is een volledig erkennen van wat er is gebeurd, met alle bijbehorende emoties, en dan vrijwillig kiezen om kwijt te schelden en los te laten…

Vergeven is kwijtschelden en loslaten, niet: goedpraten, kleiner maken of geforceerd vergeten.

Wat mij ook heeft geholpen is om naast vergeven te aanvaarden en te verdragen. Als je alleen vergeeft kunnen negatieve gevoelens toch weer terugkomen. Want je aanvaardt en verdraagt de situatie niet. Dat bemoeilijkt het vergeven.

Hoe werkt dat? Wanneer je vergeeft, zonder de situatie te aanvaarden, blijft het pijn doen en lijkt het alsof je er niet doorheen komt. Wanneer je de gevolgen van de situatie niet verdraagt, blijft ook de pijn en wordt vergeven een gebed zonder eind. Mét aanvaarden en verdragen wordt vergeven een stuk lichter. Verwerking van verdriet komt beter op gang. Je leven gaat vooruit.

De brieven van Paulus hebben me daarin aangemoedigd. Halverwege de 1e eeuw na Christus schreef hij brieven aan kleine gemeenschappen van christenen in Turkije, Griekenland en Italië. Paulus spoorde hen aan om vergevend, aanvaardend en verdragend met elkaar te leven. In één adem noemt hij deze drie. En ik heb gemerkt dat het werkt.

Vergeven, aanvaarden, verdragen – deze drie horen bij elkaar, elk met een eigen dynamiek.

Vergeven is kwijtschelden en loslaten. Samen met aanvaarden en verdragen heb je een sterke combinatie. Aanvaarden van mensen maakt mild. Verdragen van de situatie neutraliseert en verzacht.

Worstel je hiermee? Kijk dan eens waar het op vast zit en of je deze combinatie kunt toepassen. Mocht je hier eens over willen doorpraten, neem contact met me op!