Kerken

De afgelopen 27 jaar heb ik als christenpsycholoog cliënten met allerlei verschillende kerkelijke en geloofsachtergronden geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen.

Onder meer uit:

Protestants
Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv)
Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK)
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK)
Gereformeerde Gemeente
Hersteld Hervormde Kerk (HHK)
Hervormde Gemeente
Vrije Evangelische Gemeente (VEG)
Doopsgezinden
Remonstranten
Vrijzinnigen Nederland
Apostolisch Genootschap

Evangelisch
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)
Evangelische gemeenten
Charismatische gemeenten
Christengemeenten
Rafaël Nederland
Vineyard
International Christian Fellowship (ICF)
Unie van Baptistengemeenten
Vrije Baptisten
ABC Gemeenten
Vergadering van Gelovigen
Kerk van de Nazarener
Leger des Heils
Zevendedags Adventisten
De Schuilplaats Ede
Mozaiek Veenendaal
Doorbrekers Barneveld
Jong en Vrij Amersfoort

Katholiek
Rooms-Katholieke Kerk
Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Overig
ChristenUnie
SGP
CDA
Evangelische Omroep
Ikzoekchristelijkehulp
Eleos
Eliagg
Prolife
De Hoop
Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP)